آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی

Posted by Hasan Senobari (tehran, Iran) on 21 July 2018 in People & Portrait and Portfolio.

روح آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی استاد اخلاق و عرفان ساعاتی قبل به آسمان پرواز کرد

 

Canon EOS 600D
1/60 second
F/3.5
ISO 3200
18 mm

morality
mysticism
mortezatehrani
عرفان

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook